Často kladené otázky k funkci ConnectedCooking

Máte dotazy týkající se automatické aktualizace softwaru? Zde najdete naše odpovědi. Pokud byste přesto na svou otázku nenašli odpověď, kontaktujte prosím svého lokálního zástupce společnosti RATIONAL nebo cc-support@rational-online.com . Rádi vám poradíme a pomůžeme!

Připojení varných systémů RATIONAL.

Varný systém RATIONAL můžete připojit k internetu prostřednictvím sítě LAN (kabelem) nebo WLAN (bezdrátově):

iCombi Pro: Standardně vybaveno síťovým připojením kabelem LAN a bezdrátovým WiFi.

iCombi Classic: Volitelně lze objednat LAN i WiFi.

iVario Standardně vybaven WiFi (pro iVario 2-XS jako volitelná možnost); LAN lze objednat jako volitelnou možnost.

(od data výroby 03/2017) Standardně vybaveno síťovým připojením LAN; pro WLAN lze Wi-Fi adaptér zakoupit jako příslušenství. Pro ceny a instalace se prosím obraťte na svého servisního partnera.

(od data výroby 07/2017) Standardně vybaveno síťovým připojením LAN; pro WLAN lze Wi-Fi adaptér zakoupit jako příslušenství. Pro ceny a instalace se prosím obraťte na svého servisního partnera.

Zde najdete přehled potřebných verzí softwaru pro všechny řady varných systémů:

  • iCombi Pro: LM100-16.0.24 a novější
  • SelfCookingCenter: SCC_WE 07-00-10.5.5 a novější
  • iVario Pro: LMX-2.6.12 a novější
  • VarioCookingCenter: VCC-01-01-04.6 / VCC-01-02-04.6 a novější

Software můžete stáhnout na originální USB flash disk RATIONAL a poté jej ručně aktualizovat.

iCombi / iVario: Na displeji varného systému klikněte na možnost Nastavení / Servis / Nainstalovaná verze softwaru.

SelfCookingCenter/VarioCookingCenter: Na displeji varného systému klikněte na Zařízení / Nastavení / Informace / Nainstalovaná verze softwaru.

K přístupu na ConnectedCooking potřebujete pouze internetový prohlížeč (Chrome, Firefox, MS Edge) a přístup na *.connectedcooking.com přes port 443. Platforma ConnectedCooking neinstaluje ve vašem počítači žádné programy.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je komunikační protokol v síťové technologii. Zajistí, že zařízení pro vyhledávání připojení může automaticky získat opakovaně použitelnou síťovou adresu a všechny relevantní parametry ze sítě.

Doporučený objem dat je kvůli aktualizacím firmwaru v průměru 2 GB/měsíc. Při používání mobilní sítě doporučujeme optimalizaci přes datový poolling. Upozorňujeme, že objem dat vždy závisí na objemu přenosu.

Ohledně počtu varných systémů neexistují žádná omezení.

Ve své bráně firewall zkontrolujte, zda jsou otevřené porty 443 a TCP/UDP 8883.

V případě dalších dotazů ohledně nastavení síťového připojení se obraťte na své IT oddělení. V případě dotazů týkajících se vašeho varného systému, ConnectedCooking nebo síťového připojení se prosím obraťte na cc-support@rational-online.com . Velmi rádi vám poradíme.

Ukazatele spotřeby energie na ConnectedCooking.

Na ConnectedCooking si můžete prohlédnout ukazatele energie pro připojené varné systémy iCombi Pro a SelfCookingCenter s datem výroby od května 2017.

Zde najdete přehled potřebných verzí softwaru pro všechny řady varných systémů:

  • iCombi Pro: LM100-16.0.24 a novější
  • SelfCookingCenter: SCC_WE 07-00-10.5.5 a novější
  • iVario Pro: LMX-2.6.12 a novější
  • VarioCookingCenter: VCC-01-01-04.6 / VCC-01-02-04.6 a novější

Software můžete stáhnout na originální USB flash disk RATIONAL a poté jej ručně aktualizovat.

Ujistěte se, že jsou přenášena data HACCP. Toto nastavení můžete aktivovat přímo na displeji varného systému nebo pomocí vzdáleného přístupu přes ConnectedCooking v hlavním menu displeje, v části ConnectedCooking. K tomu účelu nastavte u bodu „Automatický přenos dat HACCP“ nastavení na ON/EIN.

Spotřeba energie zobrazuje spotřebu energie používanou varným systémem iCombi Pro nebo SelfCookingCenter za čas [kWh] s časovým posunem až 60 hodin. Jedná se o vypočítané, neměřené hodnoty.

Doba nečinnosti udává čas od konce předehřívání až do okamžiku vkládání potravin (otevření dveří).

To znamená, že zařízení je již zahřáté, ale není naplněno, a proto se nepoužívá k vaření – a energie se tak spotřebovává zbytečně. Kratší doba chodu naprázdno má pozitivní vliv na spotřebu energie a vede k optimálnímu vytížení zařízení.

Při otevřených dveřích se tepelná energie z varné komory ztrácí, což se musí vyrovnat dodatečným ohřevem a vede ke zvýšené spotřebě energie. Počet dlouhých časů otevření dveří (> 60 sekund) po uplynutí doby předehřívání se zobrazuje v systému ConnectedCooking a poukazuje na potenciál úspory energie. Krátká otevření dveří a jejich malý počet má pozitivní vliv na spotřebu energie.

Zátěžové špičky ukazují součet všech špičkových hodnot spotřeby připojených varných systémů: např. současná fáze předehřevu více zařízení zároveň. Zobrazí se spotřeba celé skupiny. K tomu musí být zařízení přiřazena typu pobočky v platformě ConnectedCooking.

Řídicí panely (dashboardy) jsou viditelné pouze na úrovni uživatele, tzn., že každý uživatel si vytváří své vlastní řídicí panely.

Ano, to je ze strany systému možné. V případě zájmu o tuto funkci se prosím obraťte cc-support@rational-online.com a my vám rádi poradíme.