Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost RATIONAL AG je potěšena Vaší návštěvou ConnectedCooking.

Ochrana Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí je pro nás důležitá. Ochranu Vašich osobních údajů proto bereme velmi vážně. Respektujeme právní předpisy na ochranu osobních údajů a zajišťujeme pečlivé a odpovědné nakládání s Vašimi osobními údaji.

Podrobně zní naše předpisy o ochraně osobních údajů následovně – věnujte prosím pozornost zejména prohlášení o ochraně osobních údajů:

Správce / pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů RATIONAL Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
E-mail: info@rational-online.com
Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti RATIONAL Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
privacy@rational-online.com

Základní informace

Pojem osobní údaje je definován v GDPR. V souladu s tím jsou to všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Patří sem například Vaše občanské jméno, adresa, telefonní číslo nebo datum narození.

Právní základy zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů může být založeno na různých právních základech. Pokud potřebujeme Vaše údaje k plnění smlouvy s Vámi nebo k zodpovězení Vašich dotazů ohledně smlouvy, právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR. Pokud získáme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, právním základem je čl. 6 odst. 1. věta 1 písm. a) GDPR. Některé zpracovávání údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, přičemž je vždy zajištěna rovnováha mezi Vašimi právem chráněnými zájmy a našimi oprávněnými zájmy. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléháme, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR.

Níže je vysvětleno, jak zpracováváme osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek.

Zpracování dat při načtení webové stránky

Při pouhém informativním používání webových stránek, tedy pokud se neregistrujete nebo nám nepředáváte jiné informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč předává na náš server. Pokud se podíváte na naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom Vám mohli naše webové stránky zobrazit a zaručit jejich stabilitu a bezpečnost (právním základem je oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR)

V rámci vyváženosti zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jsme zohlednili a zvážili náš zájem o poskytnutí a Váš zájem o zpracování Vašich osobních údajů v souladu s ochranou osobních údajů. Vzhledem k tomu, že níže uvedené údaje jsou technicky nezbytné k tomu, abychom Vám mohli naše webové stránky nabízet a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost, zejména ochranu před zneužitím, dospěli jsme k závěru, že tyto údaje mohou být zpracovávány v případě záruky zabezpečení dat na základě nejnovějšího stavu techniky, přičemž bude přiměřeně zohledněn Váš zájem na zpracování v souladu s ochranou údajů.

Data Použitý operační systém
Účel zpracování Vyhodnocování zařízení za účelem zajištění optimální prezentace webových stránek, ale též interního testování a našich webových stránek, aplikací, systémů a služeb a zlepšování jejich bezpečnosti, poskytování a výkonu. V takovém případě budeme všechny informace použité k tomuto účelu anonymizovat a využívat souhrnné údaje, které Vám nebo jiným osobám umožní navodit závěry.
Doba uchovávání Údaje se ukládají po dobu jednoho týdne
Data Informace o typ a použité verzi u prohlížeče
Účel zpracování Zobrazování webových stránek na příslušném zařízení, ale též interní testování našich webových stránek, aplikací, systémů a služeb a zlepšování jejich bezpečnosti, poskytování a výkonu. V takovém případě budeme všechny informace použité k tomuto účelu anonymizovat a využívat souhrnné údaje, ze kterých nelze vyvozovat žádné závěry ani o Vás ani o nikom jiném.
Doba uchovávání Údaje se ukládají po dobu jednoho týdne
Data IP adresa
Účel zpracování Zobrazování webových stránek na příslušném zařízení, ale též interní testování našich webových stránek, aplikací, systémů a služeb a zlepšování jejich bezpečnosti, poskytování a výkonu. V takovém případě budeme všechny informace použité k tomuto účelu anonymizovat a využívat souhrnné údaje, ze kterých nelze vyvozovat žádné závěry ani o Vás ani o nikom jiném.
Doba uchovávání Údaje se ukládají po dobu jednoho týdne
Data Datum a čas návštěvy
Účel zpracování Zajištění řádného provozu webových stránek, ale též interního testování našich webových stránek, aplikací, systémů a služeb a zlepšování jejich bezpečnosti, poskytování a výkonu. V takovém případě budeme všechny informace použité k tomuto účelu anonymizovat a využívat souhrnné údaje, ze kterých nelze vyvozovat žádné závěry ani o Vás ani o nikom jiném.
Doba uchovávání Údaje se ukládají po dobu jednoho týdne
Data Soubory protokolu
Účel zpracování Interní testování našich webových stránek, aplikací, systémů a služeb s cílem zlepšit jejich bezpečnost, dostupnost a výkonnost. V takovém případě budeme všechny informace použité k tomuto účelu anonymizovat a využívat souhrnné údaje, ze kterých nelze vyvozovat žádné závěry ani o Vás ani o nikom jiném.
Doba uchovávání Údaje se ukládají po dobu jednoho týdne

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do souborů protokolu je pro provoz internetových stránek bezpodmínečně nutné. Uživatel tak nemá možnost vznést námitku.

Registrace

Máte možnost se u nás zaregistrovat a založit si zákaznický účet.

Pro registraci používáme tzv. double-opt-in metodu. To znamená, že poté, co uvedete svou e-mailovou adresu, Vám na ni zašleme potvrzovací e-mail, ve kterém Vás požádáme o potvrzení registrace. Pokud ji nepotvrdíte do 24 hodin, bude Vaše registrace automaticky vymazána z databáze. Při potvrzení uložíme Vaše údaje po dobu uvedenou v tabulce. Ukládání se provádí za účelem používání ConnectedCooking. Po úspěšné registraci získáte osobní přístup chráněný heslem a můžete si prohlížet a spravovat uložené údaje.

Kromě toho ukládáme vaše IP adresy a časy registrace a potvrzení pokaždé, když se zaregistrujete a provedete potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat vaši registraci v rámci naší odpovědnosti a případně objasnit případné zneužití vašich osobních údajů. Z důvodu plnění odpovědnosti máme oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na zpracování údajů metody double-opt-in.

Pro registraci od Vás shromažďujeme a ukládáme následující osobní údaje:

Data E-mailová adresa (uživatelské jméno)
Účel zpracování Vytvoření zákaznického účtu
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání Až do ukončení platnosti zákaznického účtu
Data Heslo
Účel zpracování Vytvoření zákaznického účtu
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání Až do ukončení platnosti zákaznického účtu
Data IP adresa při přihlášení
Účel zpracování Doklad o metodě double-opt-in (DOI)
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání Až do ukončení platnosti zákaznického účtu
Data Datum registrace
Účel zpracování Doklad o metodě double-opt-in (DOI)
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání Až do ukončení platnosti zákaznického účtu
Data IP adresa u DOI
Účel zpracování Doklad o metodě double-opt-in (DOI)
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání Až do ukončení platnosti zákaznického účtu
Data Okamžik ověření DOI
Účel zpracování Doklad o metodě double-opt-in (DOI)
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání Až do ukončení platnosti zákaznického účtu
Data Oslovení
Účel zpracování Přímé oslovení
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání Až do ukončení platnosti zákaznického účtu
Data Křestní jméno
Účel zpracování Přímé oslovení
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání Až do ukončení platnosti zákaznického účtu
Data Příjmení
Účel zpracování Přímé oslovení
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání Až do ukončení platnosti zákaznického účtu
Data Země
Účel zpracování Ovládání nastavení jazyka
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání Až do ukončení platnosti zákaznického účtu
Data Časové pásmo
Účel zpracování Synchronizace časového pásma / času připojených zařízení
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání Až do ukončení platnosti zákaznického účtu
Data Společnost
Účel zpracování Název zákaznického účtu
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem
Doba uchovávání Až do ukončení platnosti zákaznického účtu

Cookies – všeobecné informace

Cookies jsou soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a umožňují prostřednictvím webové stránky, kterou navštívíte, opětovné přiřazení Vašeho prohlížeče. Cookies předávají informace místu, které soubory cookie nasadí. Cookies mohou ukládat různé informace, například nastavení jazyka, dobu návštěvy našich webových stránek nebo údaje, které jste zde zadali. Tím se např. předejde tomu, abyste při každém použití museli znovu zadávat potřebné údaje formuláře. Informace uložené v souborech cookie lze také použít k rozpoznání preferencí a k vyrovnání obsahu podle oblastí zájmu.

Existují různé typy cookies: Relační (session) cookies jsou soubory dat, které jsou dočasně uloženy v pracovní paměti a po ukončení činnosti prohlížeče (relaci) smazány. Dlouhodobé (persistent) cookies se automaticky smažou po uplynutí předem nastavené doby, která se může v závislosti na souboru cookie lišit. Informace mohou být u tohoto typu cookies uloženy také v textových souborech na Vašem počítači. Tyto cookies můžete také kdykoli smazat v nastavení svého prohlížeče.

Cookies první strany ukládá webová stránka, kterou právě navštěvujete. Pouze tyto webové stránky mohou číst informace z těchto cookies. Cookies třetích stran ukládají organizace, které nejsou vlastníky Vámi navštívených webových stránek. Tyto cookies používají například marketingové společnosti.

Právní základy pro možné zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie a jejich doba uložení se mohou lišit. Pokud jste nám poskytli souhlas, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Pokud zpracování údajů probíhá na základě našich převážně oprávněných zájmů, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Uvedený účel pak odpovídá našemu oprávněnému zájmu.

Soubory cookies používáme k zajištění řádného provozu webových stránek, poskytování základních funkcí, měření dosahu a – s Vaším souhlasem – k přizpůsobení našich služeb preferovaným oblastem zájmu.

Cookies, které jsou již uloženy ve Vašem koncovém zařízení, můžete kdykoli smazat. Pokud chcete ukládání cookies zakázat, můžete to provést pomocí nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Pokyny pro běžné prohlížeče najdete zde: Internet Explorer , Firefox , Google Chrome , Mobilní Google Chrome , Microsoft Edge , Safari , Mobilní Safari . Alternativně můžete také nainstalovat tzv. ad-blokery. Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste soubory cookie deaktivovali.

Při otevření našich webových stránek jsou všichni uživatelé našich webových stránek navíc informováni prostřednictvím informačního banneru o používání souborů cookies a odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů. Budete jako uživatel požádáni o souhlas s používáním určitých cookies, zejména pro ty, které jsou relevantní pro personalizaci služeb a pro marketingová opatření. Souhlas, který jste přitom udělili, můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat tak, že prostřednictvím odkazu na konci každé stránky (tzv. zápatí) otevřete nastavení sledování a odstraníte zaškrtnutí zpracování, které jste předtím odsouhlasili.

Název souboru cookie wantTip
Účel zpracování Relační (session) cookie funkce Javascript „Tooltip“
Právní základ zpracovávání údajů Oprávněný zájem – technicky nutné
Doba uchovávání do konce relace

Uživatelská centra

Ke správě souhlasu na našich webových stránkách používáme službu Usercentrics. Usercentrics je software společnosti Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov.

Usercentrics přitom zjišťuje jazyk používaný Vaším prohlížečem. Cookie se používá k ověření, zda jste již při předchozí návštěvě naší webové stránky provedli výběr v našem nástroji pro souhlas. Tento soubor cookie je nezbytný, protože webová stránka díky němu rozpozná, zda jste se sledováním souhlasili, či nikoli. Kromě toho se vytvoří soubor protokolu, aby bylo možné udělený souhlas prokázat. Tento soubor obsahuje IP adresu v anonymizované podobě, informace o prohlížeči, údaje o rozsahu souhlasu a datum a čas návštěvy.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Účelem zpracování údajů je uživatelsky přívětivé utvoření našich webových stránek v souladu s právními předpisy. Chceme Vám co nejvíce usnadnit udělení nebo odvolat Vašeho souhlasu a zvýšit transparentnost zpracování údajů na našich webových stránkách pomocí souborů cookie, pixelů, tagů a podobně. V účelu zpracování osobních údajů také spočívá náš oprávněný zájem.

Vaše odsouhlasení nebo odmítnutí používání / ukončení používání služeb, které mohou příp. také využívat cookies, se ukládá na vašem koncovém zařízení v tzv. local storage (místní úložiště). Údaje o souhlasu (udělený souhlas a odvolání souhlasu) zůstávají uloženy ve vašem počítači až do vymazání místního úložiště. Aby bylo umožněno srovnání, ukládá je Usercentrics jako hodnoty hash po dobu 3 let.

Userlane

Při poskytování naší nabídky ConnectedCooking používáme software Userlane společnosti Userlane GmbH, Rosenheimer Strasse 143c, Mnichov, Německo („Userlane"). Userlane používáme k tomu, abychom Vám jako našim zákazníkům a uživatelům ConnectedCooking poskytli návody a podporu pro naši platformu, a to formou virtuální asistence přímo v rámci naší nabídky ConnectedCooking: Userlane nám umožňuje vysvětlit Vám funkce a ovládání během používání, pokud je to relevantní a kde je to relevantní. Proto Userlane používáme za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti naší platformy, díky níž Vám ještě více usnadníme zacházení s poskytovanými funkcemi.

K tomuto účelu Userlane zpracovává pseudonymizovanou formou Vaši IP adresu a pseudonymizované přihlašovací informace (typ a verze prohlížeče, časové pásmo, nastavení jazyka, použitý operační systém) a další údaje o používání (interakční data včetně uživatelských protokolů a souborů protokolu serveru).

Použití probíhá na základě našich oprávněných zájmů na optimalizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Kromě toho Userlane používá cookies (malé textové soubory), které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují uživatelsky individuální vedení prostřednictvím ConnectedCooking.

Název souboru cookie Userlane-context
Účel zpracování Uložení stavu uživatelského rozhraní (interface) a příslušného kontextu Userlane
Právní základ zpracovávání údajů Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG – technická potřeba
Doba uchovávání 5 minut
Název souboru cookie Userlane-app-session
Účel zpracování Uložení statusu Userlane analytics Session
Právní základ zpracovávání údajů Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG
Technický předpoklad, pouze pokud je aktivována analýza adopce
Doba uchovávání 30 minut
Název souboru cookie Userlane-assistant-context
Účel zpracování Uložení stavu uživatelského rozhraní (interface) a příslušného kontextu Userlane
Právní základ zpracovávání údajů Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG – technická potřeba
Doba uchovávání Na neurčitou dobu

Použití probíhá na základě našich oprávněných zájmů na optimalizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Cookies, které jsou již uloženy ve Vašem koncovém zařízení, můžete kdykoli smazat. Pokud chcete ukládání cookies zakázat, můžete to provést pomocí nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Pokyny pro běžné prohlížeče najdete na stránkách Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge, Safari, Safari mobile. Alternativně můžete také nainstalovat tzv. ad-blokery. Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste soubory cookie deaktivovali.

Při otevření našich webových stránek jsou všichni uživatelé našich webových stránek navíc informováni prostřednictvím informačního banneru o používání souborů cookies a odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů. Budete jako uživatel požádáni o souhlas s používáním určitých cookies, zejména pro ty, které jsou relevantní pro personalizaci služeb a pro marketingová opatření. Zpracování Vašich údajů můžete kdykoliv s účinností do budoucna odmítnout změnou konfigurace v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies). Upozorňujeme však na to, že naše webová nabídka je bez těchto cookies použitelná pouze omezeně (bez možnosti pomoci).

Vaše údaje budou uloženy v rámci zákonných povinností a následně vymazány. Osobní údaje jsou vždy uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům a zákonné povinnosti prokazování a uchovávání údajů společnost nezavazují k delšímu ukládání.

Se společností Userlane máme smlouvu o zpracování zakázky podle čl. 28 GDPR, ve kterém se Userlane zavazuje zpracovávat údaje pouze podle našich pokynů a dodržovat úroveň ochrany osobních údajů EU. Userlane provozuje své služby v infrastruktuře společnosti Microsoft Azure, což je nabídka společnosti Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 / Irsko, a to výhradně v rámci EU, v datových centrech v Amsterdamu, Nizozemsku (další informace na adrese: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/ ).

Další informace k otázkám ochrany osobních údajů a jejich zpracování společností Userlane získáte zde: https://www.userlane.com/trustcenter/privacy-policy/ .

Google Tag Manager

Z důvodu transparentnosti upozorňujeme na to, že používáme systém Google Tag Manager. Google Tag Manager neshromažďuje žádné osobní údaje. Tag Manager nám usnadňuje integraci a správu našich tagů. Tagy jsou malé kódové prvky, které slouží mimo jiné k měření provozu a chování návštěvníků, zaznamenávání dopadu online reklamy a sociálních kanálů, nastavování remarketingu a zaměření na cílové skupiny a testování a optimalizaci webových stránek. Tag Manager používáme pro všechny digitální služby uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud jste provedli deaktivaci, Google Tag Manager tuto deaktivaci zohlední. Další informace o systému Google Tag Manager viz: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html .

Analýza webových stránek

Pro účely analýzy a optimalizace našich webových stránek používáme různé služby, které jsou uvedeny níže. Prostřednictvím těchto služeb analyzujeme, kolik uživatelů navštěvuje naše stránky, jaké informace jsou nejvíce žádané nebo jak uživatelé najdou nabídku. Shromažďujeme také údaje o tom, ze které internetové stránky uživatel přišel na naši webovou stránku (takzvaný referrer), na které podstránky internetové stránky přistupoval nebo jak často a jakou dobu byla jedna podstránka prohlížena. To nám pomáhá přizpůsobovat naše nabídky uživatelsky přívětivým způsobem, hledat chyby a zlepšovat naše nabídky.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Zodpovědným orgánem pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics používá tzv. „cookies", textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace získané pomocí cookies o Vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivování anonymizace IP na této webové stránce bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena úplná IP adresa a teprve tam zkrácena.

Pokud jsou údaje zpracovávány mimo EU/EHP, uzavřeli jsme za účelem vytvoření bezpečné úrovně ochrany dat s poskytovatelem služeb standardní doložky o ochraně údajů přijaté Komisí EU v souladu s čl. 46 GDPR, které v jednotlivých případech umožní přenos osobních údajů do třetí země.

IP adresa odeslaná v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem nebude spojována s jinými daty společnosti Google. Google bude tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek používat k vyhodnocení Vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb vůči provozovateli webu souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu.

Námi odeslané údaje propojené se soubory cookie, uživatelskými ID (např. ID uživatele) nebo reklamními ID se po 14 měsících automaticky vymažou. Mazání údajů po uplynutí jejich doby uchovávání probíhá automaticky jednou měsíčně.

Právním základem pro popsané zpracování údajů je Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies). Alternativně můžete své soubory cookie (všechny nebo pouze z této webové stránky) vymazat. Poté se opět zobrazí banner s možnostmi výběru.

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo https://policies.google.com/?hl=de

Jméno dodavatele Rozšíření formuláře Google Ads Lead jsou službou společnosti Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).
Typ dodavatele Zpracovatel
Předávání údajů do třetích zemí ANO
Třetí země USA
Záruky dle čl. 44 a násl. GDPR Standardní smluvní doložky EU
Dotčené kategorie údajů IP adresa (zaznamenává se anonymně)
Účel zpracování Vytvoření a změna informací o souborech cookie
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 14 měsíců
Odvolání Souhlas můžete odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies).
Dotčené kategorie údajů Data týkající se zařízení, jako je typ zařízení, model operačního systému, typ a verze prohlížeče
Účel zpracování Vytvoření a změna informací o souborech cookie
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 14 měsíců
Odvolání Souhlas můžete odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies).
Dotčené kategorie údajů Informace týkající se používání, jako je doba používání, doba trvání, místo původu, navštívené stránky, kliknutí a akce na webových stránkách
Účel zpracování Vytvoření a změna informací o souborech cookie
Právní základ zpracovávání údajů Souhlas
Doba uchovávání 14 měsíců
Odvolání Souhlas můžete odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies).

Matomo

Na našich webových stránkách používáme software pro analýzu otevřeného zdroje Matomo, službu společnosti „InnoCraft Ltd“ se sídlem na adrese 7 Waterloo Quay PO625 Wellington, Nový Zéland. Vzhledem k tomu, že InnoCraft má sídlo mimo EU, jmenoval InnoCraft zástupce v EU: je jím společnost ePrivacy Holding GmbH, Groß Bleichen 21, 20354 Hamburg (privacy@innocraft.com). Software je provozován výhradně vlastními servery.

Přitom se využívají soubory cookies, které umožňují analýzu používání webových stránek. Za tímto účelem jsou informace o používání zaznamenané v souboru cookie (včetně vaší zkrácené IP adresy) přenášeny na náš server a ukládány pro účely analýzy používání. Matomo nepřenáší žádná data na servery, které jsou mimo naši kontrolu. Vaše IP adresa bude při tomto postupu neprodleně anonymizována, takže jako uživatelé pro nás nejste identifikovatelní. Shromážděné informace o vašem používání těchto webových stránek nejsou předávány třetím stranám.

Shromážděné údaje používáme ke statistické analýze chování uživatele za účelem optimalizace funkčnosti a stability webových stránek a pro marketingové účely. Náš zájem a účel zpracování údajů spočívá v optimalizaci našich webových stránek, úpravě obsahu a zlepšení naší nabídky. Zájmy uživatelů jsou dostatečně chráněny anonymizací. Analýzy uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ke zpracování údajů, maximálně však 14 měsíců.

Právním základem pro popsané zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies). Alternativně můžete své soubory cookies (všechny nebo pouze z této webové stránky) vymazat. Poté se opět zobrazí banner s možnostmi výběru.

YouTube (rozšířený režim ochrany osobních údajů)

Na našich webových stránkách používáme služby YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, společnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pokud navštívíte stránku, kde je vloženo video YouTube, obvykle se naváže spojení k serverům YouTube a obsah se přitom zobrazí prostřednictvím oznámení Vašemu prohlížeči na internetové stránce.

Použitím našeho nástroje pro správu souhlasu (Usercentrics) tomu zabráníte, pokud jste neudělili souhlas se zpracováním údajů v souvislosti s YouTube. Kvůli integraci YouTube tedy bez Vašeho souhlasu nebudou přenášeny žádné údaje.

Pro ochranu Vašich osobních údajů přitom používáme možnost rozšířené ochrany osobních údajů poskytovanou společností YouTube. Podle informací z YouTube jsou však v „rozšířeném režimu ochrany osobních údajů“ data přenášena na server YouTube pouze tehdy, pokud aktivně spustíte video. Pokud jste v tomto okamžiku přihlášeni na YouTube, budou informace o videích, které jste si prohlíželi, přiřazeny k Vašemu účtu na YouTube. Můžete tomu zabránit tím, že se před návštěvou našich webových stránek ze svého účtu odhlásíte. Další informace o ochraně osobních údajů YouTube poskytuje Google pod následujícím odkazem: Google: Prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínky používání

Aktivací nastavení sledování souhlasíte s tím, aby YouTube dostával údaje o Vašem používání, které lze také použít k analýze Vašeho uživatelského chování pro účely průzkumu trhu a marketingu. Právním základem pro popsané zpracování údajů je Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Tento udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies). Alternativně můžete své soubory cookie (všechny nebo pouze z této webové stránky) vymazat. Poté se opět zobrazí banner s odkazem na možnosti výběru. Pokud nesouhlasíte nebo odvoláte svůj souhlas, bude Vám používání znemožněno.

Google Ads, remarketing a sledování konverzí a propojovač konverzí

Používáme službu Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Zodpovědným orgánem pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

To znamená, že přepínáme reklamy Google Ads a v rámci toho využíváme i Google remarketing a sledování konverzí a propojovač konverzí. Reklamy se zobrazují na stránkách s výsledky vyhledávání Google a na webech reklamní sítě Google. Kromě toho používáme remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání. To nám umožňuje přizpůsobit reklamní kampaně pro uživatele, kteří již někdy naše webové stránky navštívili. Prostřednictvím služeb máme možnost kombinovat naše reklamy s určitými hledanými výrazy nebo zobrazovat reklamy pro předchozí návštěvníky např. s propagací služeb, které si návštěvníci prohlíželi na našich webových stránkách. To nám umožňuje zobrazovat uživatelům našeho webu reklamu orientovanou na jejich zájmy na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě Google (jako „reklamu Google“ v kontextu vyhledávání Google nebo na jiných webových stránkách).

Pro zájmově orientované nabídky je nutná analýza online chování uživatele. K provedení této analýzy používá Google soubory cookies. Při kliknutí na reklamu nebo při návštěvě naší webové stránky umístí Google na počítač uživatele soubor cookie. Tyto cookies mají platnost 90 dní. Informace shromážděné prostřednictvím příslušného souboru cookie se využívají, aby bylo možné návštěvníka cíleně oslovit při pozdějším vyhledávacím dotazu. Další informace o použité technologii souborů cookies naleznete také v pokynech společnosti Google týkajících se statistik webových stránek a v ustanoveních o ochraně osobních údajů. Prostřednictvím propojovače konverzí můžeme také ukládat údaje o kliknutích, abychom mohli efektivně měřit informace o sledování konverzí. Tímto vidíme, zda uživatelé po kliknutí na reklamu, kterou jsme nastavili přes Google Ads, provedou na webové stránce určitou, námi zadanou akci (např. zda dojde k objednání služby). Na našich stránkách proto používáme značku propojovače konverzí, na kterou se můžete jako návštěvník dostat, pokud jste klikli na některou z našich reklam. Pomocí značky propojovače konverzí jsme pak schopni zaznamenat informace o kliknutí na reklamu do adres URL konverzní stránky a uložit je do našich vlastních souborů cookie první strany (místo cookies třetích stran) na naší doméně.

Pomocí této technologie získává Google a my jakožto zákazník informace o tom, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na naše webové stránky. Informace získané v tomto dokumentu se používají výhradně pro statistické vyhodnocení za účelem optimalizace zobrazení. Neobdržíme žádné informace, které by umožnily osobně identifikovat návštěvníky. Vaše IP adresa je přenášena na Google, protože na této webové stránce využíváme při používání Google Analytics maskování IP společnosti Google, vaše IP adresa však bude anonymizována.

Data protokolu jsou anonymizována po 9 měsících a informace o cookies budou anonymizovány po 18 měsících.

Statistiky, které nám společnost Google poskytuje, obsahují celkový počet uživatelů, kteří klikli na některou z našich reklam a případně také informaci, zda byly tyto údaje předány na stránku se značkou pro měření konverzí našeho webu. Na základě těchto statistik můžeme zjistit, u kterých hledaných pojmů bylo obzvláště často kliknuto na naše reklamy a které reklamy vedou uživatele k navázání kontaktu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Bližší informace o ochraně osobních údajů v rámci Google Ads najdete na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Pokud jsou údaje zpracovávány mimo EU/EHP, uzavřeli jsme za účelem vytvoření bezpečné úrovně ochrany dat s poskytovatelem služeb standardní doložky o ochraně údajů přijaté Komisí EU v souladu s čl. 46 GDPR, které v jednotlivých případech umožní přenos osobních údajů do třetí země.

Právním základem pro popsané zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat změnou výběru v nastaveních sledování (viz výše v části Cookies). Alternativně můžete své místní úložiště z těchto webových stránek vymazat. Poté se opět zobrazí banner s odkazem na možnosti výběru.

Máte také možnost pomocí nastavení reklamy ( https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de ) vybrat typy reklam Google nebo deaktivovat zájmově orientované reklamy na Googlu.

Sociální bookmarky

Na naší webové stránce jsou integrovány takzvané sociální bookmarky následujících poskytovatelů:

  • Facebook (provozovatel: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
  • Twitter (provozovatel: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)

Sociální bookmarky jsou internetové záložky, které uživatelům takové služby umožňují sbírat odkazy a zprávy. Na našich webových stránkách jsou propojeny pouze jako odkaz na příslušné služby. Po kliknutí na začleněnou grafiku budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele, tzn. až poté budou informace o uživateli přeneseny příslušnému poskytovateli. Informace o nakládání s Vašimi osobními údaji při používání těchto webových stránek naleznete v příslušných ustanoveních o ochraně osobních údajů poskytovatelů.

Zprávy

Při založení zákaznického účtu máte možnost souhlasit se zasíláním oznámení od ConnectedCooking. Tato e-mailová oznámení obsahují informace o transakcích ve Vašem účtu ConnectedCooking, jako je například registrace nového zařízení. Oznámení o chování zařízení navíc může každý uživatel individuálně konfigurovat v uživatelském profilu. Pro oznámení je používána e-mailová adresa, kterou jste zadali během procesu registrace a ověřená double-opt-in metodou.

Právním základem pro zaslání technických informací, které jste zvolili v uživatelském profilu, je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete do budoucna kdykoli zrušit deaktivací oznámení v uživatelském profilu.

Kontakt:

Máte možnost nás kontaktovat prostřednictvím naší e-mailové adresy. Osobní údaje, které nám tímto způsobem předáváte, použijeme samozřejmě výhradně k účelu, ke kterému nám je při kontaktování poskytnete. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Sdělení těchto údajů probíhá výslovně dobrovolně a s Vaším souhlasem. Pokud se zde jedná o údaje ke komunikačním kanálům (například e-mailová adresa, telefonní číslo), souhlasíte navíc s tím, že Vás budeme případně kontaktovat také pomocí tohoto komunikačního kanálu, abychom na Váš požadavek odpověděli. Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoliv do budoucna odvolat.

Vaše údaje, které jsme obdrželi v rámci kontaktování, budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro dosažení účelu jejich shromažďování, bude plně zpracován Váš požadavek a nebude nutná žádná další komunikace s Vámi, ani ji nebudete Vy požadovat.

Naše společnost jakožto správce údajů zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co možná nejlepší ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této internetové stránky. Obecně však mohou přenosy dat přes internet vykazovat bezpečnostní nedostatky. Absolutní ochranu nelze zaručit, v každém případě není bezpečné zasílat nešifrované e-maily. Prosíme Vás tedy, abyste citlivé údaje nezasílali prostřednictvím nešifrovaného e-mailu, ale abyste k tomu používali buď šifrované komunikační kanály nebo poštovní službu.

Předávání osobních údajů

K předávání Vašich osobních údajů třetím stranám k jiným než uvedeným účelům nedochází. Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v°případě, že:

  • jste k tomu dali výslovný souhlas,
  • je poskytnutí nezbytné k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků a neexistuje žádný důvod k domněnce, že máte převažující oprávněný zájem na tom, aby Vaše údaje nebyly předány,
  • pro předání existuje zákonná povinnost, a také
  • pokud je to zákonem povolené a nezbytné pro vyřízení smluvních vztahů s vámi.

Při předání údajů mimo Evropskou unii obecně neplatí vysoká úroveň ochrany osobních údajů jako v Evropě. Při předávání se může stát, že v danou chvíli nebude existovat ustanovení o přiměřenosti Komise EU ve smyslu čl. 45 odst. 1–3 GDPR. To znamená, že Komise EU dosud kladně neurčila, že úroveň ochrany osobních údajů pro danou zemi odpovídá úrovni ochrany osobních údajů Evropské unie v souladu s GDPR, proto jsme vytvořili výše uvedené vhodné záruky.

K možným rizikům, která v souvislosti s přenosem údajů nelze zcela vyloučit, patří zejména toto:

  • vaše osobní údaje by mohly být zpracovávány nad rámec vlastního účelu.
  • Dále existuje možnost, že nemůžete uplatňovat a vymáhat svá práva na ochranu osobních údajů, jako je vaše právo na informace, opravy, výmaz nebo přenositelnost dat.
  • Možná existuje také vyšší pravděpodobnost, že může dojít k nesprávnému zpracování osobních údajů a ochrana osobních údajů nesplňuje v plném rozsahu požadavky GDPR z hlediska kvality a kvantity.

Zabezpečení osobních údajů

Zavedli jsme rozsáhlá technická a provozní ochranná opatření, abychom Vaše údaje ochránili před náhodným či úmyslným manipulováním, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní postupy jsou pravidelně kontrolovány a přizpůsobovány technologickému pokroku.

Vaše práva

Poučení o právech subjektů údajů

Každý subjekt údajů má právo na informace podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost dat podle čl. 20 GDPR. V případě práva na přístup a práva na výmaz platí omezení podle § 34 a 35 BDSG.

Poučení o možnosti stížnosti

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu údajů na naše zpracování vašich osobních údajů.

Poučení týkající se odvolání souhlasu

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. To platí také pro odvolání prohlášení o souhlasu, které nám bylo před platností obecného nařízení o ochraně osobních údajů uděleno před 25. květnem 2018. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu bude mít účinek až do budoucna. Zpracovávání údajů, k němuž došlo před odvoláním souhlasu, tím zůstává nedotčeno.

Práva v případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu

V souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. V případě, že vznesete námitku proti zpracovávání údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat. Vezměte prosím na vědomí, že námitka bude mít účinek až do budoucna. Zpracovávání údajů, k němuž došlo před vznesením námitky, tím zůstává nedotčeno.

Upozornění na právo vznést námitku v případě vyvažování zájmů

Zpracováváme-li vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracovávání údajů vznést námitku. Při uplatnění takové námitky vás požádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme popsali. V případě oprávněné námitky situaci prověříme a buď zpracovávání údajů zastavíme nebo upravíme, nebo vám naše závažné legitimní důvody objasníme.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Upozorňujeme na to, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí výlučně pro webové stránky naší společnosti. Nemáme žádný vliv na to, zda ostatní poskytovatelé dodržují platné předpisy o ochraně údajů a nekontrolujeme to.

Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na to, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů změnit nebo přizpůsobit.